Xypex Concentrate


Pintakäsittely
 
Xypex tarjoaa betonin pintakäsittelytuotteita ja tuoteteknologiaa, jolla saadaan koko betonirakenne vesitiiviiksi. Tuotteiden epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen tiivistäen rakennetta, silloittaen hiushalkeamia ja lisäten rakenteen kemiallista kestoa. Tuote reagoi aina kun rakenteeseen pääsee kosteutta. Havainnollistava esimerkkitutkimus Xypex Concentrate tuotteen tiivistävästä vaikutuksesta ladattavissa alta. Kokeessa Xypex Concentrate tuote asennetaan negatiiviselle vedenpaineen puolelle ja verrataan kappaleen kuivumista täysin kuivaan ja kosteana pidettyyn verrokkikappaleeseen ilman Xypex Concentrate käsittelyä.

Tutkimus - Xypex Concentrate tiivistävästä vaikutuksesta

Ohessa käsittelyohje Xypex Concentrate tuotteella tehtävään sively- ja porauskatko menetelmään. Lisää työohjeita sekä videoita tuotteiden käsittelystä omassa osiossaan: Työohjeita

Xypex Concentrate

Xypex Concentrate on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan puhtaan ja mattakostean betonin pintaan. Mitä kosteampi rakenne, sen paremmin tuotteen teknologia etenee betonirakenteessa. Tuotteen epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen tehden rakenteesta nestetiiviin, silloittaen hiushalkeamia ja lisäten rakenteen kemiallista kestoa. Tuote reagoi aina kun rakenteeseen pääsee kosteutta.

Tuotteen käyttöalueita ovat:

  • Betonirakenteiden kapillaarikatkot ja tiivistäminen
  • Betonirakenteiden suojaaminen kemikaaleja vastaan
  • Kapillaarikatkot ja vedeneristys

Xypex Concentrate tuotteella voidaan tehdä kapillaarikatko ja vedeneristys betonirakenteeseen poraus ja/tai pintakäsittelymenetelmällä. Porauskatkossa betonirakenteeseen porataan reikiä 80 % rakenteen paksuudesta. Puhdistettuun ja kostutettuun porausreikään kaadetaan  veteen sekoitettu Xypex Concentrate tuote. Ratkaisulla Xypex teknologia saadaan välittömästi betonirakenteen sisälle ja se antaa katkon pystysuoraa kapillaarista nousua vastaan.    

Xypex Modified

Xypex Modified on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan tarvittaessa Xypex Concentrate laastituotteen päälle suojaavaksi kerrokseksi. Tuotetta käytetään pääasiassa kohteissa, joissa Xypex Concentraten kantaja-ainesta ei poisteta pinnalta tai kohteessa, jossa allasrakenteet tulee ottaa käyttöön alle 1 kk aikana Xypex Concentrate tuotteen asentamisesta.

Liitteet:

Xypex Concentrate  - tekninen esite

Työohje - Sivelykäsittely

Työohje - porakatko / injektointi

 

 

Ota yhteyttä