cTrap

cTrap - pintaemissiot torjuva ja sitova sisäilmakorjaustuote

Huom: lue useimmin kysytyt kysymykset osio linkin takaa: cTrap FAQ - yleisimmät kysymykset ja vastaukset

Terveydelle haitallinen sisäilma

Terveydelle haitallinen sisäilmanlaatu voi johtua monesta eri tekijästä. Eräs tyypillinen terveysongelmia ja oireita aiheuttava päästölähde syntyy kosteusvaurioperäisestä rakennusmateriaalien hajoamisesta, Tyyppiesimerkkinä muovimaton ja mattoliimojen, tai kreosoottipitoisten pikisivelyjen aiheuttamista  VOC* ja  PAH** yhdisteistä. cTrap tuotteella voidaan toteuttaa myös kaksoislaattapalkisto rakenteiden emissiokorjauksia joustavasti.
cTrap tuotetta voidaan siis käyttää myös mikrobivaurioituneiden sekä mykotoksiineista, eli homemyrkyistä kärsivien rakenteiden korjaukseen. Lisäksi aktiivihiilimatto estää tehokkaasti myös Radonkaasun kulkeutumisen lävitseen.
*VOC = Volatile organic compounds = haihtuvat orgaaniset yhdisteet
**PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbons = Polysyksilet aromaattiset hiilivedyt

Kyky sitoa pintaemissiot ja estää niiden pääsy sisäilmaan

cTrap tuote on kehitetty pysäyttämään ja sitomaan itseensä rakenteista ja rakenteiden hajoamistuotteista tulevat emissiot, ollen samalla avoin vesihöyryn kululle. Tuote ei siis itsessään muuta rakenteen kosteusteknistä toimintaa.
cTrap estää emissioiden pääsyn asennuspinnalta sisäilmaan. Tuote koostuu neljästä eri kerroksesta, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa 
maksimoiden kokonaisvaikutuksen. Tuote on joustava ja se voidaan asentaa lattioihin, seiniin, kattoihin ja onteloiden päälle. Tuotteen asennuspaikka 
on yksinkertaisesti riippuvainen siitä, mistä emissiot tilaan leviävät. 
Tuotetta on asennettu mm. kohteisiin, joissa on oltu tyytymättömiä sisäilman laatuun tai oirehdittu sisäilmassa olevien haitta-aineiden tai hajujen vuoksi.

Ilmatiivis mutta vesihöyryille avoin

cTrap-tuote on ilmatiivis, mutta vesihöyryjä läpäisevä (Sd < 0,01m). cTrap tuotteen päälle voidaan asentaa käytännössä minkä tahansa tyyppinen kelluva lattiapäällyste, kuten parketti, laminaatti tai vinyyliponttilattia. Jos kohteeseen halutaan asentaa muovimatto, tulee lattia ensiksi levyttää soveltuvalla aluslattia materiaalilla. Emissioiden levitessä seinistä tai katosta, voidaan tuotteen päälle asentaa esimerkiksi kipsilevy. 

Kemikaaliton vaihtoehto sisäilmakorjaukselle

Tuote on kemikaaliton, joten asennusta voidaan suorittaa tuotteen puolesta esimerkiksi julkisten tilojen, kuten sairaaloiden, kauppakeskusten ja koulujen ollessa käytössä. Näin ollen myöskään väistötiloja ei tarvita kun korjausta voidaan tehdä alue kerrallaan edeten. 

Nopea asennus

Tuotteen asentaminen on nopeaa, joten korjaustoimiin ei tarvitse varata olosuhteista riippuen kuin muutama vuorokausi. Nopeimmillaan esim. luokkahuone on saatu korjattua yhden työpäivän kuluessa.


Seuranta

Seurantatutkimuksessa kotimaisesta koulukohteesta saaduista tuloksista havaitaan, että cTrap tuotteen asennuksen jälkeen luokkahuoneen lattiaemissiot ovat asettuneet erittäin alhaiselle tasolle verrattuna viereiseen, samalla rakenteella olevaan korjaamattomaan luokkahuoneeseen.
Lataa tekninen uutiskirje: cTrap - koulukohde pk-seutu

Valmistajan omat kotisivut ja Instagram-sivu.

Lataa tuotteen tekninen esite, asennusohje, sekä esimerkkejä liittymien tiivistykseen tästä

Ota yhteyttä