Keim Porosan Trass-Sanierputs-NP

Keim Porosan-Trass-Sanierputz-NP on trassista, kalkista, sementistä ja lisäaineista koostuva suolankeruulaasti. Tuotteella on historiallisten restauroitavien kohteiden sertifikaatti WTA 2-9-04/D.

Liitteet:

Tekninen tuote-esite