Keim Ecosil-ME


Keim Ecosil-ME silikaattimaali fotokatalyyttisellä ominaisuudella paremman sisäilman puolesta. Tuotteen ulkonäkö on täysin matta ja mineraalinen.

Edut

  • Vesihöyryt läpäisevä
  • Kestää nihkeän pyyhinnän
  • M1-hyväksytty
  • Paloluokka: palamaton A2
  • Allergisoimaton
  • Pitkäikäinen
  • Kestää nihkeäpyyhinnän (luokka A)
  • Puhdas silikaattimaali sisäkäyttöön. 
  • Täysin mattapintainen
  • Vakiovärisävyjä yli 200


Keim Ecosil on palokoestettu Ruotsin SP:n tutkimuslaboratorioissa ja se täyttää luokan A2 vaatimukset. Tuote on palamaton. 
Tuote täyttää lisäksi vaatimuksen heikosti lämpöä muodostavasta ja vähän palokaasuja tuottavasta materiaalista.
 
Keim Ecosil maalit ovat allergiaystävällisiä. Tuote koostuu mineraalisista väriaineista ja täyteaineista, eikä tuote sisällä liuottimia tai pehmittimiä.
 
Keim Ecosil on erittäin avoin ja mahdollistaa seinärakenteiden hengittävyyden. Tämän takia veden kondensoitumista tai homeen muodostumiselle 
otollista ympäristöä ei pääse syntymään. Fotokatalyyttisen ominaisuutensa vuoksi tuote puhdistaa sisäilmaa hajoittamalla erilaisia haitallisia 
yhdisteitä.


Keim Ecosil maalilla on ympäristösertifikaatti, joka on myönnetty standardien ISO 14025 ja EN 15804 mukaan.

Liitteet:

Keim Ecosil-ME - tekninen esite