Etusivu > Ratkaisut > Betonirakenteet > Betonirakenteen korjaaminen vesitiiviiksi

Betonirakenteen korjaaminen vesitiiviiksi

Xypex tarjoaa betonin korjaustuotteita ja tuoteteknologiaa, jolla saadaan koko betonirakenne vesitiiviiksi. Tuotteiden epäorgaaniset 
vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen tiivistämään rakennetta, silloittamaan hiushalkeamia ja lisämään rakenteen kemiallista
kestoa. Xypex-tuoteteknologia reagoi aina, kun rakenteeseen pääsee vettä. Tuoteteknologian tiivistävästä ja betonin läpi etenevästä
reaktiosta voit lukea oheisesta tutkimuksen yhteenvedosta

Xypex-tuotteilla voidaan korjata uudiskohteissa esiintyviä vedentunkeumaongelmia kuten vuotavia halkeamia, hissikuiluja, pohjalaattoja
ja seinärakenteita. Korjauskohteissa tuotteilla estetään veden kapillaarinen nousu rakenteessa ja kosteuden läpitunkeutuminen, tiivistetään
vuotavia halkeamia sekä suojataan rakennetta kemialliselta rasitukselta.

Xypex Megamix -laasteja käytetään korjaamaan betonirakenteiden epätasaisuudet, lisäämään betonirakenteen kulutuksen kestävyyttä
sekä korjaamaan rapautuneita betonipintoja vaativissa olosuhteissa kuten allasrakenteissa ja muissa vettä pidättävissä betonirakenteissa.
Viimeistelemällä Xypex Megamix -pinta Xypex Concentrate -tuotteella mahdollistetaan tiivistävän Xypex-tuoteteknologian tunkeutuminen
alusbetonirakenteeseen. Tällä saavutetaan ratkaisu, jossa pintarakenne on suojattu kemiallisesti kestävällä Xypex Megamix -laastilla ja alle
jäävä betonirakenne tiivistyy Xypex Concentraten -tuoteteknologian vaikutuksesta veden tunkeumaa vastaan. 

Xypex Megamix II Bio-San on kehitetty betonirakenteen korjaus- ja suojauslaastiksi kemiallista sekä erityisesti mikrobiperäistä rapaumaa
vastaan. Mikrobiperäistä rapaumaa esiintyy pääasiassa viemäri- ja likaveden puhdistamorakenteissa. 

Xypex Concentrate on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan puhtaan ja mattakostean betonin pintaan. Mitä kosteampi rakenne, 
sen paremmin tuotteen teknologia etenee betonirakenteessa. Tuotteen epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen
ja tekevät rakenteesta nestetiiviin, silloittavat hiushalkeamia ja lisäävät rakenteen kemiallista kestoa. Tuote reagoi aina, kun rakenteeseen
pääsee kosteutta. 

Xypex Concentrate -tuotteen tiivistävästä vaikutuksesta ja tunkeutumisesta betonirakenteeseen on tehty havainnollistava tutkimus. Kokeessa 
Xypex Concentrate -tuote asennetaan negatiiviselle vedenpaineen puolelle ja verrataan kappaleen kuivumista täysin kuivaan ja kosteana 
pidettyyn verrokkikappaleeseen, joita ei ole käsitelty Xypex Concentrate -tuotteella. 

Xypex Concentratea käytetään yleisesti katkaisemaan betonirakenteen kapillaarinen veden nousu, tiivistämään betonirakennetta veden
tunkeumaa vastaan ja suojaamaan kemiallista rasitusta vastaan.

Xypex Modified on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan tarvittaessa Xypex Concentrate -laastituotteen päälle suojaavaksi
kerrokseksi. 

Xypex Patch'n Plug on nopeasti kovettuva sementtituote, jolla voidaan paikata rakenteessa olevat aktiiviset vuotokohdat. 

Ota yhteyttä

Käyttöyhteystuotteet