Etusivu > Ratkaisut > Betonirakenteet > Betonirakenteen korjaaminen vesitiiviiksi

Betonirakenteen korjaaminen vesitiiviiksi

Xypex tarjoaa betonin korjaustuotteita ja tuoteteknologiaa, jolla saadaan koko betonirakenne vesitiiviiksi. Tuotteiden epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen tiivistäen rakennetta, silloittaen hiushalkeamia ja lisäten rakenteen kemiallista kestoa. Xypex tuoteteknologia reagoi aina kun rakenteeseen pääsee vettä. Tuoteteknologian tiivistävästä ja betonin läpi etenevästä reaktiosta voit lukea oheisesta tutkimuksen yhteenvedosta

Xypex tuotteilla voidaan korjata uudiskohteissa esiintyviä vedentunkeumaongelmia kuten vuotavia halkeamia, hissikuiluja, pohjalaattoja ja seinärakenteita. 

Korjauskohteissa tuotteilla estetään veden kapilaarinen nousu rakenteessa, kosteuden läpitunkeutuminen sekä tiivistetään vuotavia halkeamia sekä suojataan rakennetta kemialliselta rasitukselta.

Xypex Megamix laasteja käytetään korjaamaan betonirakenteiden epätasaisuudet, lisäämään betonirakenteen kulutuksen kestävyyttä sekä korjaamaan rapautuneita betonipintoja vaativissa olosuhteissa kuten allasrakenteissa ja muissa vettä pidättävissä betonirakenteissa. Viimeistelemällä Xypex Megamix pinta tuotteella Xypex Concentrate mahdollistetaan Xypex tiivistävän tuoteteknologian tunkeutuminen alusbetonirakenteeseen. Tällä saavutetaan ratkaisu jossa pintarakenne on suojattu kemiallisesti kestävällä Xypex Megamix laastilla ja alle jäävä betonirakenne tiivistyy Xypex Concentraten tuoteteknologian vaikutuksesta veden tunkeumaa vastaan. 

Xypex Megamix II Bio-San on kehitetty betonirakenteen korjaus- ja suojauslaastiksi kemiallista sekä erityisesti mikrobiperäistä rapaumaa vastaan. Mikrobiperäistä rapaumaa esiintyy pääasiassa viemäri- ja likaveden puhdistamorakenteissa. 

Xypex Concentrate on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan puhtaan ja mattakostean betonin pintaan. Mitä kosteampi rakenne, sen paremmin tuotteen teknologia etenee betonirakenteessa. Tuotteen epäorgaaniset vaikuttaja-aineet hakeutuvat betonirakenteeseen tehden rakenteesta nestetiiviin, silloittaen hiushalkeamia ja lisäten rakenteen kemiallista kestoa. Tuote reagoi aina kun rakenteeseen pääsee kosteutta. 

Xypex Concentrate tuotteen tiivistävästä vaikutuksesta ja tunkeutumisesta betonirakenteeseen on tehty havainnollistava tutkimus. Kokeessa Xypex Concentrate tuote asennetaan negatiiviselle vedenpaineen puolelle ja verrataan kappaleen kuivumista täysin kuivaan ja kosteana pidettyyn verrokkikappaleeseen ilman Xypex Concentrate käsittelyä. 

Xypex Concentratea käytetään yleisesti katkaisemaan betonirakenteen kapilaarinen veden nousu, tiivistämään betonirakennetta veden tunkeumaa vastaan ja suojaamaan kemiallista rasitusta vastaan.

Xypex Modified on sementtipohjainen laastituote, joka asennetaan tarvittaessa Xypex Concentrate laastituotteen päälle suojaavaksi kerrokseksi. 

Xypex Patch'n Plug on nopeasti kovettuva sementtituote jolla voidaan paikata rakenteessa olevat aktiiviset vuotokohdat. 

Käyttöyhteystuotteet