Etusivu > Ratkaisut > Julkisivut > Maalilla on väliä

Maalilla on väliä

Keim Silikaattimaalit - aidot mineraalimaalit

Maalituotteet eroavat toisistaan merkittävästi monellakin tapaa. Maalien tekemisen perusfilosofia määrittää niiden ominaisuudet ja vaikuttaa mistä komponenteista tuotteet kootaan. Tämän perusteella valitaan maaleissa käytettävät sideaineet, pigmentit, täyteaineet ja lisäaineet. 

MINERAALINEN MAALI - MINERAALINEN PERUSTA

Sideaine varmistaa sitoutumisen alustaan

Perustavanlaatuinen kahtiajako maalien sideainetyyppien välille voidaan muodostaa rajaamalla käytettävä sideaine joko epäorgaaniseksi (kuten kaliumvesilasi eli kvartsikivi) tai orgaaniseksi (kuten akryyli- tai silikonihartsiemulsio). Sideaineiden toiminnasta löytyy seuraavanlainen perustavanlaatuinen ero; mineraalinen kaliumvesilasi reagoi kemiallisesti ja sitoutuu osaksi alustaa, kun puolestaan orgaaninen sideaine toimii vain tartuntaa tuovana sideaineena. Tämä on merkittävää, sillä sideaineen tehtävänä ei ole vain saada tartunta alustaan. Sideaine huolehtii myös alustasta ja vaikuttaa merkittävästi tulevaan julkisivun huoltovälin ajankohtaan. Mineraalisilla silikaattimaaleilla on etulyöntiasema, kun otetaan huomioon myös koko julkisivun elinkaari.  

Samoin on tilanne, kun tarkastellaan Keim silikaattimaalien ja kalkkimaalin sitoutumista rappausalustaan. Keim maalit tunkeutuvat ja kemiallisesti sitoutuvat osaksi alustaa muodostamalla silikaattisia sidoksia jotka ovat rakenteeltaan kalkkisementtirappauksen sidoksia vastaavia. Tällöin Keim maali muodostaa yhdessä alustan kanssa yhtenevän rakenteen. Etuna tässä on että maali pysyy pitkään julkisivulla, sen lämpö- ja kosteuseläminen on yhteneväistä alustan kanssa jolloin alusta tai maali ei vaurioidu tuotteiden erilaisuudesta johtuen. Keim maalit ovat alustan kanssa yhtä.  

Pigmentit takaavat maalin sävyn loiston

Pigmentit tuovat sävyn maaleihin. Pigmenttejä on kuitenkin erilaisia ja niissäkin voidaan tehdä jako kahteen tyylisuuntaan: epäorgaanisiin ja orgaanisiin. 

Epäorgaaniset pigmentit työstetään raaka-aineista kuten mineraaleista. Orgaaniset pigmentit valmistetaan synteettisistä raaka-aineista. Mineraaliset pigmentit ovat valovoimaisia ja säänrasituksen kestäviä. Yhdistämällä puhtaat epäorgaaniset pigmentit Keim sideaineeseen saavutetaan säänsuojatut ja pitkäikäiset sävyt julkisivuilla. 

KALIUMVESILASI - SILIKAATTIMAALIN SIDEAINE

Luonnollinen, mineraalinen ja alustan kanssa kemiallisesti reagoiva sideaine. Keim maalien sideaine reagoi kemiallisesti mineraalisen alustan kanssa ja sitoutuu osaksi sitä. Lopputuloksena on varma ja liukenematon sidos maalin ja alustan välillä.  

KEIM SILIKAATTIMAALIEN EDUT JA OMINAISUUDET

Pitkä elinkaari - Kemiallisesti sitoutuu ja suojaa alustaa

Ekologisuus - Luonnollinen ja kestävä

Värisävyjen muuttumattomuus - Säärasitus tai uv-säteily eivät aiheuta värisävymuutoksia

Palamattomuus - Kivi ei pala

Vesihöyryn läpäisevyys - Alustaan kertynyt kosteus voi esteettä poistua maalikerroksen läpi