Etusivu > Ratkaisut > Julkisivut > Maalilla on väliä

Maalilla on väliä

Keim Silikaattimaalit - aidot mineraalimaalit

Maalituotteet eroavat toisistaan merkittävästi monellakin tapaa. Maalien tekemisen perusfilosofia määrittää niiden
ominaisuudet ja vaikuttaa siihen, mistä komponenteista tuotteet kootaan. Tämän perusteella valitaan maaleissa
käytettävät sideaineet, pigmentit, täyteaineet ja lisäaineet. Mineraalinen maali - mineraalinen perusta 


Sideaine varmistaa sitoutumisen alustaan

Perustavanlaatuinen kahtiajako maalien sideainetyyppien välille voidaan muodostaa rajaamalla käytettävä sideaine
joko epäorgaaniseksi (kuten kaliumvesilasi eli kvartsikivi) tai orgaaniseksi (kuten akryyli- tai silikonihartsiemulsio).
Sideaineiden toiminnasta löytyy seuraavanlainen perustavanlaatuinen ero: mineraalinen kaliumvesilasi reagoi
kemiallisesti ja sitoutuu osaksi alustaa, kun puolestaan orgaaninen sideaine toimii vain tartuntaa tuovana
sideaineena. Tämä on merkittävää, sillä sideaineen tehtävänä ei ole vain saada tartunta alustaan, vaan sideaine
huolehtii myös alustasta ja vaikuttaa merkittävästi tulevaan julkisivun huoltovälin ajankohtaan. Mineraalisilla
silikaattimaaleilla on etulyöntiasema, kun huomioidaan kaiken muun lisäksi koko julkisivun elinkaari. 

Tilanne on sama tarkastellessa ja vertaillessa Keim-silikaattimaalien ja kalkkimaalin sitoutumista rappausalustaan.
Keim-maalit tunkeutuvat ja kemiallisesti sitoutuvat osaksi alustaa muodostamalla silikaattisia sidoksia, jotka ovat
rakenteeltaan kalkkisementtirappauksen sidoksia vastaavia. Tällöin Keim-maali muodostaa yhdessä alustan kanssa 
yhtenevän rakenteen, minkä etuna on maalin pysyminen julkisivulla pitkään: maalin lämpö- ja kosteuseläminen on 
yhteneväistä alustansa kanssa, jolloin alusta tai maali ei vaurioidu tuotteiden erilaisuudesta johtuen.

Yhteenvetona: Keim-maalit sitoutuvat rappausalustansa kanssa yhdeksi. 


Pigmentit takaavat maalin sävyn loiston

Pigmentit tuovat sävyn maaleihin. Pigmenttejä on erilaisia ja nekin voidaan jakaa kahteen tyylisuuntaan: 
epäorgaanisiin ja orgaanisiin. 

Epäorgaaniset pigmentit työstetään raaka-aineista kuten mineraaleista. Orgaaniset pigmentit valmistetaan
synteettisistä raaka-aineista. Mineraaliset pigmentit ovat valovoimaisia ja säänrasituksen kestäviä.
Yhdistämällä puhtaat epäorgaaniset pigmentit Keim-sideaineeseen saavutetaan säänsuojatut ja pitkäikäiset
sävyt julkisivuilla. 


Kaliumvesilasi on silikaattimaalin sideaine 

Luonnollinen, mineraalinen ja alustan kanssa kemiallisesti reagoiva sideaine. Keim-maalien sideaine reagoi
kemiallisesti mineraalisen alustan kanssa ja sitoutuu osaksi sitä. Lopputuloksena on varma ja liukenematon
sidos maalin ja alustan välillä.  


KEIM-silikaattimaalien edut ja ominaisuudet  

  • Pitkä elinkaari: kemiallisesti sitoutuu ja suojaa alustaa 
  • Ekologisuus: luonnollinen ja kestävä 
  • Värisävyjen muuttumattomuus: säärasitus tai uv-säteily eivät aiheuta värisävymuutoksia 
  • Palamattomuus: kivi ei pala 
  • Vesihöyryn läpäisevyy: alustaan kertynyt kosteus voi esteettä poistua maalikerroksen läpi 
     

 

Ota yhteyttä