Etusivu > Ratkaisut > Julkisivut > Rappauspinnat > Suolojen poisto

Suolojen poisto


Rappauslaastin levittämisen ja viimeistelyhierron yhteydessä on mahdollista, että laastin hienoaines nousee pintaan ja kuivuttuaan sulkee laastin huokosrakenteen. Tätä pinnalle muodostunutta kerrosta kutsutaan sintterikerrokseksi (sinter layer). 
Laastin huokosrakenteen sulkeutuminen aiheuttaa laastin diffuusio-ominaisuuksien heikkenemisen, toisin sanoen alustassa oleva tai sinne kulkeutunut kosteus ei pääse kuivumaan laastikerroksen läpi yhtä tehokkaasti kuin huokoisesta, avoimesta laastipinnasta. Erityisesti jäätymis-sulamissyklin ansiosta tiiviiden pintojen taakse tiivistynyt vesi voi aiheuttaa mittaviakin ongelmia. Lisäksi alustan liika kosteus heikentää maalin tartuntaa.
Ongelma voidaan havaita esim. visuaalisella tarkastelulla (laastipinnan kiilto) tai pintakosteusmittarilla.
Hienoaineskerroksen poisto voidaan toteuttaa kemiallisesti Keim Ätzflüssigkeit käsittelyllä ja viimeistelemällä se teräsharjauksella/hionnalla. Kosteuden vapaata siirtymistä alustasta voidaan edesauttaa käyttämällä oikeita työtekniikoita, pienen μ-arvon (diffuusiovastusluku) omaavia laastituotteita sekä pienen sd-arvon (diffuusiovastus) omaavia maalituotteita. Keim laastien μ-arvot vaihtelevat välillä 8...12, joten ne ovat vesihöyryille erittäin avoimia. Yleisimmin käytettyjen Keim maalituotteiden sd-arvot ovat 0,01 m.
Keim laasti- ja maalituotteilla saavutetaan avoin kokonaisuus, joka toimii kosteusteknisesti oikein.
 

Liitteet:

Keim Ätzflüssigkeit - tekninen esite

Kuvat