Etusivu > Ratkaisut > Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta

Tarjoamme ratkaisut kosteudennoususta kärsivien rakenteiden korjaamiseen. Ratkaisuistamme löydät kapillaarikatkotuotteet, kosteuden-
hallintaan tarvittavat laastituotteet sekä maalit. 

Xypex-tuotteilla saavutetaan kapillaarisuuden katkaiseminen betonirakenteissa. 

Freezteq tarjoaa kapillaarisuuden katkaisemisen tiili- ja harkkorakenteisiin. 


Pintamateriaalit 

Kosteudennoususta kärsivä rakenne paljastuu usein pintarakennekerrosten vaurioitumisella. Mahdollisuuksien mukaan tulisi kosteuden-
noususta kärsineen rakenteen pinnoitteet, kuten vanhat laasti- ja maalikerrokset, poistaa vähintäänkin noin metrin korkeudelta. Tämän
jälkeen rakenteelle toteutetaan kapillaarikatko soveltuvalla tuotteella sekä valitaan uudet pintamateriaalit. 

Uudet pintakerrokset tulisi rakentaa siten, että ne antavat rakenteessa olevan kosteuden poistua tehokkaasti. Keim-laastit muodostavat
yhdessä Keim-silikaattimaalien kanssa diffuusioavoimen järjestelmän, jossa vesihöyryt pääsevät kulkemaan rakennekerrosten läpi eikä
kosteutta keräänny enää pintamateriaalien taakse aiheuttamaan uusia vaurioita. 


Materiaalien diffuusioavoimuudesta 

Keim-laastien diffuusiovastusluku μ on välillä 8-12. Yleisesti käytössä olevilla saneerauslaasteilla diffuusiovastus on 5-6 kertaa suurempi.
Mitä suurempi diffuusiovastus, sitä suurempi on materiaalin kyky vastustaa vesihöyryn kulkeutumista. Maaleista tuttu sd-arvo saadaan
kertomalla diffuusiovastusluku μ materiaalin paksuudella metreinä. Sd-arvo kuvastaa vesihöyryn vastusta ilmapatjan läpi. 

Esimerkiksi 20 mm laastikerros, jonka μ-arvo on 11, antaa sd-arvoksi 11 x 0,02 = 0,22. Tämä vastaa siis 0,22 m paksua ilmakerrosta, joka
vastustaa vesihöyryn kulkua.

Pyydä korjausohje

Ota yhteyttä

Kuvat

Käyttöyhteystuotteet