Etusivu > Ratkaisut > Kosteudenhallinta > Laastituotteet

Laastituotteet

Keim tuotteista löytyvät ratkaisut, joilla edistetään kosteuden tehokasta poistumista rakenteesta sekä ehkäistään uuden vaurion syntymistä pintarakennekerroksessa. Keim laastit muodostavat yhdessä Keim silikaattimaalien kanssa diffuusioavoimen järjestelmän, jossa vesihöyryt pääsevät kulkemaan rakennekerrosten läpi eikä kosteus keräänny pintamateriaalien taakse aiheuttamaan uusia vaurioita. Keim laasteista löytyvät diffuusioavoimet ja kosteutta tasapainottavat huokoistetut laastit myös suolankeruuominaisuudella. Kosteuden kertymisestä kärsivän rakenteen sisäpinnalle ei ole suositeltavaa asentaa hydrofobisia tuotteita vaan tuotevalinnoissa tulisi suosia hydrofilisiä tuotteita. 

Alustan oikaiseminen voidaan tehdä tuotteella Keim Seccopor Grosso. Tuote on huokoistettu kalkkisementtipohjainen laasti, jolla on myös suolankeruuominaisuus. Tuote vastaanottaa tehokkaasti alustan kosteutta ja luovuttaa sitä edelleen. Tuotetta voidaan käyttää edesauttamaan alusrakenteen kuivumista. Tuote voidaan asentaa myös kosteaan pintaan, sillä sen sisältämän sementin ansiosta laasti kovettuu.   

Keim Mycal-Por on huokoistettu kalkkilaasti, jolla voidaan ylilaastittaa tai viimeistellä sisäpinnat. Tuote soveltuu kellarikerrosten laastipinnaksi sekä rakennushistoriallisesti merkittävien kohteiden sisäpintojen rappaustuotteeksi. 

Tavoiteltaessa sileää viimeistelypintaa, voidaan käyttää tuotteita Keim Dolomitspachtel, Keim Spachtel tai Keim LS-Pro

Mikäli kohteessa tarvitaan vedeneristäviä laastituotteita voidaan tarkastella tuotteiden Xypex Megamix ja Asocret-M30 laastien soveltuvuutta.  

Käyttöyhteystuotteet