Etusivu > Ratkaisut > Kosteudenhallinta > Laastituotteet

Laastituotteet

Keim-tuotteista löytyvillä ratkaisuilla edistetään kosteuden tehokasta poistumista rakenteesta sekä ehkäistään uuden vaurion syntymistä 
pintarakennekerroksessa. Keim-laastit muodostavat yhdessä Keim-silikaattimaalien kanssa diffuusioavoimen järjestelmän, jossa vesihöyryt 
pääsevät kulkemaan rakennekerrosten läpi eikä kosteus keräänny pintamateriaalien taakse aiheuttamaan uusia vaurioita.

Keim-laasteista löytyvät diffuusioavoimet ja kosteutta tasapainottavat huokoistetut laastit, joissa on myös suolankeruuominaisuudella. 
Kosteuden kertymisestä kärsivän rakenteen sisäpinnalle ei ole suositeltavaa asentaa hydrofobisia tuotteita, vaan tuotevalinnoissa tulisi 
suosia hydrofilisia tuotteita. 

Alustan oikaiseminen voidaan tehdä tuotteella Keim Seccopor Grosso, joka on myös suolankeruuominaisuuden omaava huokoistettu
kalkkisementtipohjainen laasti. Tuote vastaanottaa tehokkaasti alustan kosteutta ja luovuttaa sitä edelleen. Tuotetta voidaan käyttää
edesauttamaan alusrakenteen kuivumista. Tuote voidaan asentaa myös kosteaan pintaan, sillä sen sisältämän sementin ansiosta laasti
kovettuu.   

Keim Mycal-Por on huokoistettu kalkkilaasti, jolla voidaan ylilaastittaa tai viimeistellä sisäpinnat. Tuote soveltuu kellarikerrosten
laastipinnaksi sekä rakennushistoriallisesti merkittävien kohteiden sisäpintojen rappaustuotteeksi. 

Tavoiteltaessa sileää viimeistelypintaa, voidaan käyttää seuraavia tuotteita: Keim Dolomitspachtel, Keim Spachtel sekä Keim LS-Pro

Mikäli kohteessa tarvitaan vedeneristäviä laastituotteita, voidaan tarkastella laastien Xypex Megamix ja Asocret-M30 soveltuvuutta.  

Ota yhteyttä

Käyttöyhteystuotteet